×

Registracija

Vaši podatki

Podatki za prijavo

ali prijava

Vpišite ime!
Vpišite priimek!
Ime ni veljavno!
Priimek ni veljaven!
E-poštni naslov ni v pravilni obliki!
Vpišite e-poštni naslov!
E-poštni nalov je že registriran!
Vpišite geslo!
Vpišite veljavno geslo!
Vnesite 6 ali več znakov!
Vnesite 6 ali manj znakov!
Gesli nista enaki!
Morate soglašati s pogoji poslovanja!
E-poštni naslov ali geslo je napačno!

Pogoji uporabe

trgovsko podjetje
Czech Healthcare s.r.o.
s registriranim sedežem Za Farou 49, 66441 Troubsko
Identifikacijska številka: 29361419
DDV številka: CZ29361419
podjetje, vpisano v trgovinski register pri deželnem sodišču v Brnu, oddelek C, vstavite 83616
za prodajo blaga prek spletne trgovine, ki se nahaja na internetnem naslovu http://superlove.si

 

1. Definicija

prodajalec - upravljavec spletne trgovine https://superlove.si
kupec - fizična ali pravna oseba, ki je sklenila poslovno razmerje z prodajalec
blago - izdelki ali storitve v ponudbi spletne trgovine https://superlove.si
naročilo - kupoprodajna pogodba na podlagi realiziranega prodajnega blaga2. Naročilo

Naročilo nastane na podlagi postopka potrditve naročila blaga v spletni trgovini. Kupec je prodajalcu poslal naročilo, s katerim potrjuje, da se strinja s prodajno-nakupnimi pogoji spletne trgovine https://superlove.si

Pogoji poslovanja so sestavni del naročila in s tem kupoprodajne pogodbe. .3. Preklic naročila

a) kupec ima pravico do preklica naročila brez navedbe razloga in odpreme naročenega blaga iz našega skladišča, e-naslov: info@ superlove.si. Informacije o odpremi bodo kupcu poslane po elektronski pošti. Kupec mora v obvestilu o preklicu naročila navesti številko naročila, ime in priimek, e-poštni naslov in opis naročenega blaga. V primeru preklica naročila iz odstavka a) tega člena prodajalec kupcu ne zaračuna nobenih stroškov povezanih s preklicem naročila. V primeru, da je kupec prodajalcu plačal kupnino ali njen del ob preklicu naročila, je prodajalec kupnino ali njen del že vrnil, in sicer v roku 10 delovnih dni od preklica naročila z nakazilom na TRR na kupca.

b) Prodajalec si pridržuje pravico do preklica naročila ali njegovega dela v primeru, če je kupec na naročilu navedel lažne ali zavajajoče osebne podatke ali če blago ni izdelano. ali dobavljeno ali bistveno spremeni njegovo veleprodajno ceno. V tem primeru obvestite kupca, da se dogovorimo o nadaljnjih korakih. V primeru preklica kupcu prodajalec ne zaračuna nobenih stroškov, povezanih z odpovedjo naročila. V primeru, da je kupec ob preklicu naročila prodajalcu plačal kupnino ali njen del, mu je prodajalec že vrnil kupnino ali njen del, v roku 10 delovnih dni od preklica naročila z bančnim nakazilom. kupcu.


4. Odstop od kupoprodajne pogodbe

a) Kupec, ki kupi blago, je po zakonu upravičen do odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga. Za odstop od pogodbe v zakonsko določenem roku veljajo naslednji pogoji:

    *Namero o odstopu obvesti kupca v najkrajšem možnem času in pisno na elektronski naslov info@superlove.si.

b) Če kupec odstopi od pogodbe in prodajalec izroči blago nerabljeno, je le-to v originalno zaprti originalni embalaži je poškodovana ali nepopolna vrne, je prodajalec plačal kupnino za blago v roku 10 delovnih dni od prevzema blaga Prodajalec z nakazilom na račun, ki ga kupec določi s strani kupca.

c) Po zakonu ni mogoče vrniti ali zamenjati spodnjega perila, erotičnih igrač, kondomov, lubrikantov, avdiovizualnih medijev, knjig in revij.

d) Če kupec ne izpolni pogojev obveznosti iz 4a) teh pogojev, je odstop od pogodbe veljaven in učinkovit, prodajalec ni dolžan vrniti kupnine, kupec pa je upravičen tudi do povračila stroškov, povezanih s pošiljanjem blaga nazaj kupcu.


5. Dobavni pogoji

a) Dostava naročenega blaga bo izvedena v najkrajšem možnem času, odvisno od razpoložljivosti blaga na zalogi in operativne sposobnosti prodajalca. Rok obdelave naročila je običajno 1-3 delovne dni od potrditve. V primeru daljših dobavnih rokov bo kupcu to dejstvo prodano takoj.

b) Namesto pošiljanja blaga določi kupec ob naročilu blaga. Nalog za izvedbo se šteje za prevzem blaga s strani kupca. Prevoz na naslov za dostavo, ki ga zagotovi prodajalec. Pošiljka blaga ne vključuje navodil za uporabo, lahko jih preberete tukaj ..

c) Kupec prevzame blago na mestu, navedenem v naročilu. O roku dostave je prodajalec dolžan obvestiti kupca po elektronski pošti. Če kupec zavrne prevzem blaga, vse nastale stroške plača kupec v celotnem znesku.

 

6. Vračila in garancija

Vse pritožbe bomo obravnavali v okviru posamezne pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Kupec zahteva blago ob dostavi, da ugotovi morebitno napako ali poškodbo. Takšno napako je kupec dolžan prijaviti naši trgovini. Poškodba zaradi dostave jamči.

Vse blago je zajeto v garanciji 24 mesecev, razen če ni navedeno drugače (npr. rok uporabnosti). Garancija pokriva samo napake pri izdelavi, ne pa tudi napak, ki jih povzroči neustrezna uporaba ali neustrezno shranjevanje.

Pritožbeni postopek:

1) Povejte nam več o reklamacijo po elektronski pošti ali po pošti
2) Blago pošljemo priporočeno na naš naslov (brez plačila po povzetju)
3) Opišite svoj naslov in številko naročila
4) Pripnite opis in razlog za reklamacijo

 

7. Druge pravice in obveznosti pogodbenih strank


7.1. Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu s plačilom celotne kupnine blaga.
7.2. V razmerju do kupca prodajalca ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu določil § 1826, odstavek 1, črka e) civilnega zakonika.
7.3. Prodajalec obravnava reklamacije potrošnikov preko elektronskega naslova info@superlove.si. Prodajalec bo informacije o obravnavi kupčeve reklamacije poslal na elektronski naslov kupca.
7.4. Za izvensodno reševanje potrošniških sporov iz naslova kupoprodajne pogodbe je pristojna češka trgovinska inšpekcija s sedežem v Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID številka: 000 20 869, internetni naslov: http://www.coi.cz. Za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem iz kupoprodajne pogodbe se lahko uporablja platforma za spletno reševanje sporov na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
7.5. Evropski potrošniški center Češka, s sedežem v Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, internetni naslov: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletno reševanje potrošniških sporov in sprememba Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).
7.6. Prodajalec je pooblaščen za prodajo blaga na podlagi obrtnega dovoljenja. Gospodarsko inšpekcijo izvaja pristojna gospodarska služba iz svoje pristojnosti. Urad za varstvo osebnih podatkov nadzoruje področje varstva osebnih podatkov. Češka trgovinska inšpekcija v določenem obsegu med drugim nadzoruje skladnost z Zakonom št. 634/1992 Coll. o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.
7.7. Kupec s tem prevzema tveganje spremembe okoliščin v smislu § 1765, odstavek 2 civilnega zakonika.

 

8. Varstvo osebnih podatkov


8.1. Njegova obveznost obveščanja do kupca v smislu 13. člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679 o varstvu fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju »uredba GDPR«) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kupca za namen izpolnitve kupoprodajne pogodbe, za namen pogajanja o tej pogodbi in zaradi izpolnjevanja javnih obveznosti prodajalca le-to prodajalec izpolni s posebno listino.

 


8.2. Ogledate si lahko celoten dokument (General Data Protection Regulation) TUKAJ.

9. Pošiljanje komercialnih sporočil in shranjevanje piškotkov


9.1. Kupec se strinja s pošiljanjem informacij v zvezi z blagom, storitvami ali poslovanjem prodajalca na e-naslov kupca in se strinja tudi s pošiljanjem komercialnih sporočil na e-naslov kupca. Prodajalec izpolnjuje svojo obveznost obveščanja do kupca v skladu s 13. členom uredbe GDPR, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov kupca za namene pošiljanja poslovne komunikacije preko posebnega dokumenta.
9.2. Kupec se strinja s shranjevanjem ti piškotkov na svojem računalniku. V primeru, da je na spletni strani možno opraviti nakup in izpolniti prodajalčeve obveznosti iz kupoprodajne pogodbe brez shranjevanja t.i. piškotkov na računalniku kupca, lahko kupec soglasje po prejšnjem stavku kadarkoli prekliče. .

10. Nakup erotičnega blaga je dovoljen le odraslim osebam, starejšim od 18 let. Starost 18+ se lahko preveri ob dostavi.

 

 

Moja košarica

V nakupovalni košarici ni artiklov.